Spesielle hendelser

To fisker på samme kast

Den danske fiskeren Bent Lind Jakobsen opplevde den 14. juli 1972 å få to fisker på samme kast. Han kastet fra Odo-odden like nedenfor fiskerhuset på Moum, da han fikk fast fisk. Når han etter en lengre kamp fikk fisken inn så han til sin forbløffelse at det var to fisker på snøret, den største (6,25 kg) var viklet fast i en lineløkke et stykke inn på snøret, og den minste (3,0 kg) satt på kroken.

Selskapene til Gibsons

FlaskeEn gang hvert år, i beste kirkekaffetid på søndager (kl. 11.45-13.00) holdt Edward Gibson disse bemerkelsesverdige selskapene. Valleiere og roere med koner ble servert etter engelsk skikk. Whisky til herrene, sherry og portvin til damene, med trekkpapir til (Sandwich). Selskapene startet i 1956, og ble avholdt så lenge Gibson fisket på Moum (1951 til 1976).

Gjenfangst

Jorn_Ove_og_165kgTidlig om morgenen den 4 august i 1991 gikk Jørn Ove Duun (nåværende grunneier på Heggum br.nr.2) ut for å prøve fiskelykken. Laksen bet nesten med en gang oppe i «Kroken», og det ble en kamp på over 1 1/2 time, der fiskeren måtte følge etter med båten nedover hele vallet før laksen til slutt slet snøret, noe som heldigvis er ganske sjelden nå for tiden. Noe slukøret reiste han hjem igjen etter kampen med noe han visste måtte ha vært en stor laks. Senere på ettermiddagen reiste han ut igjen sammen med sin far- Olav, for å prøve igjen. På samme sted som sist bet det igjen en stor laks, og den var også meget motvillig til å komme opp av vannet,- «Du ska sjå det è samma laks`n som eig sleit vækk tidligar i dag»; sa Jørn Ove til faren, men det hadde Olav liten tro på. Men, – da de etter nye halvannen time fikk laksen opp i båten, hang Jørn Ove`s Fat Rap som han hadde mistet om morgenen i kjeften på den 16 1/2 kilos tunge fisken.

Stor dagsfangst

5.7 1974:
9+9 lakser  145,7 kg

Flemmimg_Per_O_9_laks Jacobsen_og_Per_O_9_laks

Mye tømmer i Namsen

Namsen_med_tommerEn ting som dagens laksefiskere slipper å tenke på, er problemer med tømmer i Namsen. Men før 1970 var det utstrakt fløtevirksomhet som ofte forstyrret laksefisket. Når man kjører laks, er det en grunnregel å holde stangspissen høyt. Men når man skulle kjøre laks mellom drivende tømmer, var teknikken den helt motsatte; man senket stangspissen ned i vannet slik at tømmeret drev over snøret.

Laksen hoppet i båten

Dette har skjedd to ganger på Moum. Den første gangen det skjedde var i 1954 med overlege Helsingen og roer Svein Moum. Andre gang dette fenomenet har inntruffet var i 1998 med en kvinnelig dansk fisker rodd av Per Olav Moum. Dette er foreviget på video av Ingrid Moum som tilfeldigvis skulle filme laksefiskerne denne dagen.