Historie

– De viktigste epokene i valdets historie

Med William Bilton ble en ny tid innledet i Namsen. Etter to besøk i 1837 og 1839 ga han i 1840 ut bøkene «Two summers in Norway». Det var engelske laksefiskere i Namsen før Bilton, men dette er det første skrevne verk om den engelske epoken i norske lakseelver, og det utløste en stor aktivitet fra engelske sportsfiskere. Han var den første som brukte betegnelsen «Beautiful pool of Spækkan» om Speikan på Moum/Heggumvaldet.

Dugdale3Mr. Frank Dugdale begynte å fiske på Moum i 1886, og han fikk overtalt Erik Moum til å flytte gården til «klippen» ved elven. Den nye gården ble bygd 1891, etter arkitekttegninger bestilt av Mr. Dugdale. Han visste også å komme i kontakt med bygdens innbyggere ved å avholde stevner med blandt annet kapproing og andre sportsprestasjoner. Dugdale fisket på Moum til ca. 1905.

Bainbridges_snelle_200Mr. George Bainbridge kom til Moum i 1935 etter at han hadde fisket på Grong Gård fra 1913. Han ble oppimot 90 år før han ga seg med aktivt fiske. Bainbridge fisket til 1939.

gravstedDet var sønnen til Georg Bainbridge, Cuthbert, som i sin tid tok med Edward og Patricia Gibson til Moum. Mr.Gibson fisket fra 1951 til 1976. Patricia Gibson fisket fra 1951 til 1963. Hun døde i 1964, og hennes siste ønske var å bli gravlagt i Grong. Hennes urne er nedsatt på Grong Kirkegård. Mrs. Gibsons største fisk på 25,4 kg, fikk hun på Seemsvaldet som de også leide dengang. Både Edward og Patricia Gibson er gravlagt på Grong Kirkegård.

Jacobsen_og_Per_O_9_laksBent Lind Jakobsen (også kjent som Peter Pirk) var dansk sportsfisker, og fisket i perioden 1956-1992. Han prøvde det meste av sportsfiske som kunne utøves, og dro verden rundt på fisketurer. Hans kjærlighet til Moum var stor, og han skildrer valdet blandt annet i kapittelet «Lakseeventyret i Norge» i 100-års jubileumsboken til Københavns Lystfiskeriforening. Han har også skrevet bok om den legendariske roeren Svein Moum.

Spesielle hendelser