Personer

Viktige personer i valdets historie

Svein Moum

Svein (1)

Svein var roer på Moum i mange år, og han er blitt så legendarisk at han har fått en egen bok tilegnet seg. I boken beskrives han som en svært dyktig roer og fisker som nøt stor respekt hos gjestene på Moum. For Svein var det først skikkelig storlaks når den passerte 18 kg. Da først ble de notert i boken hans….

Les mer om Svein Moum

William Bilton

W_Bilton_p

William var den første som skrev bøker om det engelske sportsfisket i Norge (1840). Han var også omskrevet som Belton, men kalte seg selv for Bilton (det fremgår tydelig av hans navnetrekk i flere skyssbøker). Hans beretning om Namsen satte fart i engelskmennenes fiske i Norge.

Les mer om William Bilton

Frank Dugdale

Dugdale2

Frank Dugdale (på Moum 1886 – ca 1905)- » var en statelig skikkelse og en meget tiltalende person, og han forsto det ideelle i sportsfisket og holdt det oppe på en slik måte at det satte merker etter seg. Han samlet på Moum mange av de mest fremtredende personer av det engelske aristokrati til dyrkelse av den edleste av all sport, nemlig laksefisket». (sitat fra M. Bjerkens bok «Laksefisket i Namsen og de andre elvene i Namdalen»)

Les mer om Frank Dugdale

G.B.Bainbridge

G_B_Bainbridge

G.B.Bainbridge forpaktet Moum-valdet fra 1935 til 1939. Han leide bare i juni måned, og i samme årrekke ble juli delt opp og utleid til henholdsvis fabrikkeier Conrad Langaard og overlege N. Helsingen ved Namdal Sykehus. Om Bainbridge er det svært få opplysninger å finne, men han etterlot seg en del utstyr med sine initialer og sitt navn inngravert.

Edward Gibson

Edward_Gibson

Edward Gibson var gjest på Moum fra 1951 til 1976. Han hadde også sin kone Patricia med fra 1951 til 1963. Hun døde dessverre i 1964. På grunn av sin kjærlighet til Moum og laksefisket, ønsket hun at hennes aske skulle havne i Grong. I dag er både Mr. og Mrs. Gibsons aske stedt til hvile på Grong Kirkegård. Av de engelske gjestene som huskes av nåværende eier av Moum, har Gibsons en meget høy anseelse.

Les mer om Edward Gibson

Bent Lind Jakobsen

Pirk_15_kg

Bent Lind Jakobsen var dansk, og han fisket på Moum i en svært lang periode (1956-1992). Han hadde med seg mange fiskervenner til Moum i løpet av alle disse årene, og han oppnådde også å få Namsens største laks i 1985. Den var på 22,1 kg.
Lind Jakobsen var forfatter til boken «Et liv med laksen», en bok som er tilegnet roeren Svein. Han har også skrevet lange skildringer fra Moum i jubileumsboken til den danske Lystfiskerforeningens 100-års-jubileum.
Lind Jakobsen er sannsynligvis den eneste som har fått 2 lakser på et kast, og berget dem begge. Dette er beskrevet i jubileumsboken «Et liv med fiskestangen», og kan bevitnes av Aagot Moum.

Les mer om Bent Lind Jakobsen