Frank Dugdale

Frank DugdaleTidlig på 1870-tallet kom den første som bodde på Moum av de mange engelske sportsfiskere som fisket på Moum /Heggum, – Mr. William Pots.
Midt på 1880-tallet kom Mr. Frank Dugdale. Som vi har sett før har han satt varige spor etter seg på gården, men dessverre vet vi ikke mye om Mr. Dugdale. I sin bok «Laksefisket i Namsen og de andre elvene i Namdalen» skriver Martin Bjerken:

«Frank Dugdale var en statelig skikkelse og en meget tiltalende personlighet, og han forsto det ideelle i sportsfisket og holdt det oppe på en slik måte at det satte merker etter seg. Det var på hans initiativ at den store og stilfulle hovedbygning på Moum ble oppført. Og her på Moum var samlet mange av de mest framtredende av det engelske aristokrati til dyrkelse av den edleste av all sport, nemlig laksefisket. Mr. Dugdale forsto også å komme i kontakt med alle bygdens innvånere, idet han hvert år holdt stevner med adgang for alle, hvor det var kapproing og andre sportsprestasjoner av forskjellig art og detil rikelig bevertning. Han arrangerte også dansefornøyelser etter bygdens skikk, og hvor bygdens egne musikere utførte den musikalske del av programmet. Disse stevner inntok en populær plass blant de «fornøyelser» en i den tid kunne regne med å få del i».

Bainbridge_med_storaksenAv Mr. Dugdales gjester i de 20 år på Moum kan nevnes Jarlen av Aylesford, kaptein Armstrong, visekongen av Irland, lord Zeatland, lord Herbert Vane Tempest, lord Wolverton, og lord Edward Spencer Churchill. Etter Mr. Dugdale har blant andre major Norrie, kaptein Oldfield og lord Belper vært våre gjester. I 1935 kom George Bainbridge og hans sønn Cuthbert hit til Moum etter å ha vært på Grong Gård i mange år. I 1937, i sitt 87-ende år , presterte George Bainbridge det kunststykke å få en laks på 26,1 kg.

Bainbridge
[/popup]