Kilder

speika-slogan-3

Litteratur

William Bilton

Two summers in Norway – bind 1 og 2
Saunders & Otley 1840

Martin Bjerken

Laksefisket i Namsen og de andre elvene i Namdalen
Namdalens Sparebankers historiefond 1955

Bent Lind Jacobsen

Et liv med laksen
Private publishing 1971

Edward Gibson

Fiskedagbøker 1951 – 1976
Not published

Bent Lind Jacobsen

Et liv med fiskestangen
Halkiers forlag 1986

NOU Norges offentlige utredninger 1999:9
Til laks åt alle kan ingen gjera?

Per Olav Moum
Aagot Moum
Ingrid Moum
Jørn Ove Duun

Denne presentasjonen er laget av:

Prosjektgruppen:

  • Trygve Lindersen
  • Espen Vold
  • Tor J. Heggum